wat mij beweegt ?


mijn handen dromen               

in samenspel van bewegen,

in verwondering ontstaan

de beelden,                                                                        

de wezens

van zijn 

en zingen

Dit gedicht van Carel Kneulman, beeldhouwer, dichter, tekenaar en zanger, geeft goed weer hoe mijn beelden vaak ontstaan: in verwondering. en hoe ik een goed beeld beschouw: als wezens van zijn en zingen...

Na mijn opleiding Industriële Vormgeving Eindhoven (en de opleiding Mens en Arbeid in Amsterdam) heb ik mij aanvankelijk toegelegd op werken in steen. (daarnaast 3 dagen/week de kost verdienen binnen het onderwijs). Sinds 20 jaar maak ik voornamelijk bronzen beelden; was (de voorganger voor brons) geeft mij meer mogelijkheden in experimenteren met vormen.

Bronzen beelden zijn aanzienlijk duurder dan keramische beelden. Brons is niet zo duur, momenteel € 10,- per kg., maar het proces van invormen, gieten en afwerken is aanzienlijk ingewikkelder en kost veel meer tijd.  Ik doe het allemaal zelf. Het werken met de handen geeft mij verbondenheid met mijn beelden, en het zorgt voor betaalbare prijzen.

Uit mijn werk spreekt een grote fascinatie voor de natuur. Niet zozeer de specifieke verschijningsvormen (hoewel ik soms een stukje natuur gebruik), maar de energieën, die het leven mogelijk maken. Mijn beelden bewegen zich tussen figuratie en abstractie. Constante in mijn beeldend werk is mijn gerichtheid op beweging, vitaliteit, en op de wissel-werking tussen de innerlijke wereld van een beeld, zijn geestkracht, en zijn uiterlijke verschijningsvorm, de esthetica. Daarnaast zijn patina (kleur) en textuur (huid) van een beeld bepalend voor zijn zeggingskracht.

Elk beeld wordt dusdanig geleverd dat het kan staan; óf het heeft een gegoten voet, of u krijgt er een lage sokkel bij. Belangrijk is dat u zelf een sokkel kiest, die bij de plek en het beeld past. Wilt u het beeld op de piano, de vensterbank, of vrij op een zuil op de grond, binnen of buiten? Grafsteenmakers hebben prachtige sokkels van diverse soorten steen; anders biedt www.sokkel.nl vele sokkels.      De Wachters zijn relatief lang (100 tot 150 cm.), met een zwaar bronzen kopstuk. Dit beïnvloed hun stabiliteit. Ze hebben een stalen grondplaat met pin, als voet. Wilt u ze buiten in de tuin op aarde zetten, dan krijgt u een zware stenen sokkel met pin; deze kan dusdanig ingegraven worden dat het beeld ca. 3 cm van de grond staat.

Naast vrij werk, maak ik geregeld beelden in opdracht voor speciale gelegenheden (zie 'kopen en opdrachten'). Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever: wat zegt de gelegenheid, wat beweegt die ene mens, wat wil deze groep mensen uitdrukken? Aan de hand van schetsen op papier, in klei of was groeien we – in dialoog – samen toe naar een beeld dat de mens of gelegenheid zo goed mogelijk recht doet. En als we niet naar elkaar toegroeien - soms liggen wensen van opdrachtgever en mogelijkheden van mij te ver uit elkaar - dan geven elkaar de hand en nemen we afscheid.

Het merendeel van mijn beelden worden eenmalig gegoten, zijn unica. Als er achter de prijs en maatvoering bijv. 3e van 7 staat, zijn er meer exemplaren gegoten. Ik giet nooit meer dan 7 exemplaren van een beeld.

Ik onderhoud geen blog, als u mij iets wilt opmerken of vragen kunt u bellen, schrijven of mailen (zie contact).   Minimaal eens per jaar verzorg ik een nieuwsbrief voor kopers en andere interessenten.   Als u belangstelling heeft, hoor ik het graag. Ik heb geen webshop; als u interesse heeft in een beeld, komt u bij voorkeur naar mijn atelier in Berg en Dal. Beelden moet je in echt zien, voelen, horen (de klank); lukt dit niet dan komt ik (< 100 km.) het beeld brengen, of ik stuur het op.   Ik wil dat uw beeld vooral bij u thuis de zeggingskracht heeft waarop u hoopt als u het koopt. Daarom krijgt u en het beeld een maand de tijd om aan elkaar en de plaats te wennen. Lukt dit toch niet, dan zorgt u dat ik het beeld terug krijg, en krijgt u het geld terug. Dit is schriftelijk op de rekening vastgelegd.

Ik hoop dat u geniet van mijn beelden, er soms door geraakt wordt en wellicht getroffen.  

Harrie Willems, beeldenmaker.