opdracht naast het grafbeeld: herinneringsbeeld voor naberstaanden. brons, eenmalig, ca. 25 cm. hoog.

KOPEN EN OPDRACHT

Als u een beeld wilt kopen op een beurs of expositie, betaalt u contant of per bank. Als u een beeld wilt zien, neemt u contact met mij op, maken we een afspraak en komen we al of niet tot overeenstemming. Bij koop krijgt u een rekening, met btw, en ik zorg dat u het beeld krijgt, ter plekke [beurs] of thuis afgeleverd. Elk beeld wordt dusdanig geleverd dat het kan staan; óf het heeft een gegoten voet, of u krijgt er een lage sokkel bij. Belangrijk is dat u zelf een sokkel kiest, die bij de plek en het beeld past. Grafsteenmakers hebben prachtige sokkels van diverse soorten steen, anders biedt www.sokkel.nl vele sokkels.


Als u een beeld koopt, krijgt u het een maand op proef. Ik wil dat uw beeld vooral bij u thuis de zeggingskracht heeft die u voor ogen staat als u het koopt. Daarom krijgt u en het beeld een maand de tijd om aan elkaar en de plaats te wennen. Lukt dit toch niet, dan zorgt u dat ik het beeld terug krijg, en krijgt u het geld terug. Dit is schriftelijk op de rekening vastgelegd.Ook is het mogelijk een opdracht te geven voor een nieuw beeld.

Dit kan zijn vanuit een organisatie, maar ook door een particulier, vanwege huwelijk, geboorte, pensionering, of andere mijlpalen in het leven. Ook grafbeelden, gedenkbeelden en urnen heb ik diverse ontworpen. Samen gaan we – in een aantal stappen - op weg om te onderzoeken wat de vraag is die achter de opdracht schuilt, om uiteindelijk tot een herkenbaar en aansprekend beeld te komen.  

Ik kom op bezoek, bekijk de plek waar het beeld zal komen. Ook de ruimte – binnen of buiten – bepaalt of een beeld er zich thuis voelt, tot z’n recht komt.

  1. We hebben gesprekken over wat de gebeurtenis betekent, wat het beeld zou moeten weergeven, uitspreken. In geval van een grafbeeld of herdenkingsbeeld spreken we over de overledene. Wat was het voor een mens, wat inspireerde hem, wat bracht haar in beweging? Welke herinnering aan hem / haar wilt u zeggingskracht geven in een beeld?
  2. Aan de hand van bovenstaande maak ik een aantal verschillende schetsen, op papier, in klei of was. Misschien heeft U ook schetsen, ideeën of voorbeelden. In een volgende bijeenkomst wordt dit samengebracht en bekeken.  Welk geschetst (voor)beeld doet de gebeurtenis of de overledene het meest recht? U hoeft niet gelijk te beslissen, maar mag ze ook enige weken thuis hebben. Vaak ontmoeten we elkaar enige malen met schetsen, uitgewerkte schetsen, voorbeelden en ideeën, voor we tot een definitief beeld komen.
  3. De volgende stap is dat ik het gekozen beeld op ware grootte in was of klei weergeef. Dit wordt u voorgelegd, en weer krijgt u de tijd om – na wijzigingen of aanvullingen – te besluiten om het te gieten. Komen uw wensen en mijn mogelijkheden niet tot elkaar, dan nemen we - zonder financiële consequenties voor u - afscheid van elkaar.
  4. Het karakter, de zeggingskracht, de vorm van het beeld bepaalt vaak de buitenkant, de huid van het beeld. Is ze glad gepolijst, mat of hoogglans, heeft ze een ruwe buitenkant?   Het beeld zelf, maar ook de plek waar ze komt te staan, bepaalt welk patin [= kleur] het beeld krijgt. "the colouring, bronzing and patination of metals" is een receptenboek van ca. 360 pagina's, waar vele kleuren en werkwijzen uitvoerig worden beschreven. Zoals bij een kookboek, is ervaring, nauwkeurigheid en 'gevoel voor chemicaliën en kleuren' minstens zo belangrijk.
  5. Het beeld wordt gegoten bij gieterij Kemner in Cuijk. 3 broers en hun personeel die met liefde en vakmanschap bronzen en aluminium beelden gieten. Indien u het op prijs stelt, kunt u bij het gieten van uw beeld aanwezig zijn.
  6. Later slijp ik alle kanalen en de trechter er af, frees en bewerk het brons. Tenslotte breng ik met vuur of zuur en chemicaliën de kleur op het beeld en kan ze stralend en zich uitsprekend op de bestemde plek haar leven beginnen. Meestal staat een beeld op een sokkel; aangezien deze per plek en beeld verschilt, is de afgesproken prijs zonder sokkel. Wel heeft elk beeld bevestigingsmogelijkheden om een beeld met bouten vast te zetten op de ondergrond.

De financiën

Vooraf kan ik globaal aangeven, afhankelijk van maat en complexiteit, wat een beeld kost. Los van reiskosten kost een beeld in opdracht ongeveer 20% meer dan een bestaand beeld (zie de beelden bij galerie). Bij stap 4, als het uiteindelijke beeld in was of klei door u geaccepteerd is, kan ik definitief vastleggen welke prijs u bij aflevering betaalt.   Vóór stap 4 - vóór het gieten - betaalt u 40% van de overeengekomen prijs, vóór stap 5 – het afwerken en patineren – betaalt u nog een keer 40% van de prijs, en bij aflevering betaalt u de overige 20%.
herinneringsbeeld ca. 80 cm, in tuin.

herinneringsbeeld ca. 80 cm, in tuin.

herinneringsbeeld voor nabestaanden