Beelden


Engelen en andere hemellichamen

Van engelen valt niet zoveel te weten, je kunt er het best over dichten, schilderen, beeldhouwen en dromen.
Soms meen ik hun aanwezigheid te ervaren. In de stilte van de natuur, tussen de sterren van de nachtelijke hemel.
Dichter Rainier Maria Rilke leert mij dat ik me niet moet vastpinnen op het uiterlijk van m’n engel(bewaarder), als ik hem wil kennen.
‘Ik liet mijn engel lang niet los, hij verpieterde in mijn armen; hij werd klein en ik werd groot….toen heb ik hem zijn hemel gegeven.
Hij leerde te zweven, en ik leerde te leven.’ En de filosoof Voltaire merkt bescheiden op: ‘ik weet niet precies waar de engelen leven; God heeft niet gewild dat wij daar kennis van krijgen.’
Bij het scheppen van mijn ‘hemellichamen’ ga ik uit van de vormenrijkdom in de bosrijke natuur, waar ik woon.